ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ห้องสมุด)

3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 โทรสาร : 0 2577 2877, 0 2577 2859
Website : http://www.nimt.or.th

******************************************

            เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศ และแหล่งความรู้ด้านมาตรวิทยา โดยก่อตั้งเมื่อปี 2542 ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศด้านมาตรวิทยา เพื่อการพัฒนาด้านมาตรวิทยา ปัจจุบันห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติไว้ค่อยให้บริการภายในสถาบัน เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว

การบริการ :
            1. บริการทรัพยากรสารสนเทศ
            2. บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
            3. แนะนำ การค้นคว้าและการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : 
-  นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์
   โทร. 0 2577 5100 ต่อ 4218  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
  นางสาวพัชรินทร์ คุปติสุนทร
   โทร. 0 2577 5100  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.