ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

เชิญชมนิทรรศการหนังสือหายาก "กำเนิดกรมวิทยาศาสตร์" จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดนิทรรศการหนังสือหายาก "กำเนิดกรมวิทยาศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งศึกษาค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้สิ่งพิมพ์หายากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้จากเอกสารหายากของกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งมีคุณค่าทางทางวิชาการ และมีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์
---------------------------------------
การจัดนิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ

☛ ส่วนที่ 1 นิทรรศการกึ่งถาวร ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 5
☛ ส่วนที่ 2 แอปพลิเคชันหนังสือหายาก (Rarebook Application)
Android
--> https://marvelapp.com/build/407arhan22sdqjn
iOS
--> https://marvelapp.com/build/6lc848sroeqo5rn
---------------------------------------
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกได้ที่ http://bit.ly/2GKpkab โดยสามารถส่งคำตอบ ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562