ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FOUNDER Apprentice TheSeries ตอนที่1  
ประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ที่จะฝันของเด็กอีกหลายคนที่ได้ดู