ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนเมษายน 2566 สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเป็นผู้ประกอบการประกอบธุรกิจส่วนตัว และสร้างแบรนด์ของตัวเอง รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
            หากสนใจเอกสารฉบับเต็ม ติดต่อมาที่ One Stop Service กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 0 2201 7250-56 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ Scan QR Code ตามรูปด้านล่าง หรือคลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เอกสารฉบับเต็ม