ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเป็นผู้ประกอบการประกอบธุรกิจส่วนตัว และสร้างแบรนด์ของตัวเอง รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
          หากสนใจเอกสารฉบับเต็ม ติดต่อมาที่ One Stop Service กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 0 2201 7250-56 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.