ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนพฤษภาคม 2565
            กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนพฤษภาคม 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนเมษายน 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนเมษายน 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนมีนาคม 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมีนาคม 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนมกราคม 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565... Read More...
IMAGE วารสาร Nature : One Year. Ten Stories.
          Nature ฉบับวันที่ 24/31 December 2015 เสนอข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ที่หน้าปก One Year. Ten Stories. Ten people who mattered this year ในคอลัมน์ 2015 The Year in Review : หัวข้อข่าว News - 12 Months of Science... Read More...
IMAGE แมกกาซีน Scientific American : World Changing Ideas 2015
           แมกกาซีนวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Scientific American ในฉบับเดือนธันวาคม ของทุกปี... Read More...
IMAGE วารสาร Science - 2015 Breakthrough of the year
        Science วารสารวิทยาศาสตร์สำคัญที่มีชื่อเสียง ของวงการวิทยาศาสตร์ ชือหนึ่ง ผลิตและเผยแพร่โดยสมาคมวิชาชีพ American Association for the Advancement of Science (AAAS)... Read More...

        Science วารสารวิทยาศาสตร์สำคัญที่มีชื่อเสียง ของวงการวิทยาศาสตร์ ชือหนึ่ง ผลิตและเผยแพร่โดยสมาคมวิชาชีพ American Association for the Advancement of Science (AAAS) ออกแบบรายสัปดาห์ ทั้งฉบับพิมพ์และออนไลน์
        Science ในฉบับ วันที่ 18 December 2015 (Vol.350 No.6267) Special Issue หน้าปกแสดงข้อความ 2015 Breakthrough of the year
        นับว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่ง ที่จะได้รับทราบถึงการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่งในระดับโลก ของปี 2015 จากมุมมองการวิเคราะห์ของวารสาร Science สรุปรายละเอียดแบบสั้นๆ คือ
Science นำเสนอ 10 Breakthrough ได้แก่ :

  1. Pluto - A big year for small worlds
  2. CRISPR genome-editing technology shows its power
  3. Lymphatic system in the central nervous system : The brain's well-hidden secret
  4. Ebola vaccine - WHO showed a new vaccine protect against Ebola
  5. Quantum entanglement - quantum weirdness confirmed
  6. Psychology replication - reproducibility in psychology
  7. Kennewick Man's kin - DNA from Kennewick Man
  8. Homo naledi comes out of the dark - new human fossils
  9. Deep mantle plumes rise to the test - Earthquakes
  10. Yeast engineered to brew opiods - May help produce safer painkillers