ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนพฤษภาคม 2565
            กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนพฤษภาคม 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนเมษายน 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนเมษายน 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนมีนาคม 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมีนาคม 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนมกราคม 2565
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565... Read More...
IMAGE วารสาร Nature : One Year. Ten Stories.
          Nature ฉบับวันที่ 24/31 December 2015 เสนอข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ที่หน้าปก One Year. Ten Stories. Ten people who mattered this year ในคอลัมน์ 2015 The Year in Review : หัวข้อข่าว News - 12 Months of Science... Read More...
IMAGE แมกกาซีน Scientific American : World Changing Ideas 2015
           แมกกาซีนวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Scientific American ในฉบับเดือนธันวาคม ของทุกปี... Read More...
IMAGE วารสาร Science - 2015 Breakthrough of the year
        Science วารสารวิทยาศาสตร์สำคัญที่มีชื่อเสียง ของวงการวิทยาศาสตร์ ชือหนึ่ง ผลิตและเผยแพร่โดยสมาคมวิชาชีพ American Association for the Advancement of Science (AAAS)... Read More...

          Nature ฉบับวันที่ 24/31 December 2015 เสนอข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ที่หน้าปก One Year. Ten Stories. Ten people who mattered this year ในคอลัมน์ 2015 The Year in Review : หัวข้อข่าว News - 12 Months of Science

Nature นำเสนอเหตุการณ์สำคัญด้านวิทยาศาสตร์โลก ของปี 2015 - 10 หัวข้อ คือ

  1. Road to Paris - UN Climate Summit : December 2015
  2. Pluto et al- ยาน Horizon ขององค์การนาซ่า บินเข้าใกล้ดาวพลูโตมากที่สุด เมื่อ 14 กรกฎาคม 2015
  3. Gene Edit to Order - มีรายงานการวิจัยเรื่อง CRISPR-Cas9 genome-editing system เพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา
  4. Vaccine Victories - มีการใช้วัคซีน rVSV-ZEBOV Ebola vaccines เมื่อเมษายน 2015 ประสบความสำเร็จ
  5. Quantum Spookiness - นักฟิสิกส์เฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของทฤษฎีสัมพัทธภาพของ Albert Einstein เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 ขณะมีงานวิจัยเรื่อง การสร้างอินเทอร์เน็ตควอนตัมที่มีความปลอดภัยสูงที่จะรอดพ้นจากแฮกเกอร์
  6. Artificial Earthquakes - เดือนเมษายน รัฐโอคลาโฮมายอมรับว่า การสำรวจทางธรณี วิทยาหาบ่อน้ำมันและก๊าซมีส่วนทำให้เกิดแผ่นดินไหว
  7. Research reliability rated - ความน่าเชื่อถือในงานวิจัย มีโครงการ Reproducibility Project สำหรับสาขา Cancer Biology
  8. Spotlight on Sexism - มีการกีดกันทางเพศเพิ่มขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์
  9. Molecular Freeze-Frame - นักชีววิทยาโมเลกุล สามารถตรวจสอบโครงสร้างของโปรตีน ด้วยเทคนิค cryo-electron microscopy (cryo-EM)
  10. Making medicine Precise - เดือนมกราคม 2015 ประธานาธิบดีสหรัฐ บารักโอบา ประกาศโครงการ Precision Medicine Initiative (PMI)