ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IMAGE วศ.อว. เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุต่างประเทศฯ
วศ.อว. เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุต่างประเทศฯ วช. เตรียมความพร้อมพัฒนาคลังสารสนเทศตามมาตรฐานสากล                                       ... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนเมษายน 2566
            กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนเมษายน 2566... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนมีนาคม 2566
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมีนาคม 2566... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนมกราคม 2566
          กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2566... Read More...
  

        แมกกาซีนวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Scientific American ในฉบับเดือนธันวาคม ของทุกปี ทำการรวบรวมเรื่องเรื่องราวนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่คาดว่ามีผลต่อประชาคมชาวโลก ในธีม หัวข้อ "World Changing Ideas" โดยในปี 2015 Scientific American ได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 10 เรื่อง (10 of the year's biggest advances) ดังนี้

  1. Eye-Controlled Machines
  2. Microwave Rocketry
  3. Trawling for Viruses
  4. Soft, Injectable Electronic Probe for the Brain
  5. Little Fusion
  6. Kill Switches for GMOs
  7. The Heat Vacuum
  8. Machines That Teach Themselves
  9. Slow-Motion Cameras for Chemical Reactions
  10. Seeing around Corners