ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

ชื่อท้องถิ่น  :  ภาคกลางเรียกว่า หญ้าเสือหมอบ หญ้าดอกขาว หญ้าดงร้าง ฝรั่งรุกที่ ฝรั่งเหาะ (สุพรรณบุรี) บ้านร้าง ผักคราด (ราชบุรี) ภาคเหนือ เรียกว่า หญ้าเมืองวาย หญ้าเมืองฮ้าง ซิโพกวย เซโพกวย บ่อโส่ เพาะจีแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หนองเส้งเปรง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)

ลักษณะ : ไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขามากจนดูเป็นทรงพุ่ม ลำต้นมีขนประปราย  ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอก ปลายแหลม  โคนใบสอบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีสีขาวม่วง ผล มีขนาดเล็ก แห้ง มีสีดำ เป็นสันหรือเป็น 5 เหลี่ยม
ส่วนให้สี : ใบ
 
การย้อมสีเส้นไหม เส้นด้าย โดยใช้ต้นสาบเสือ
  1. นำใบสาปเสือมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ต้มในน้ำ 20 ลิตร จนน้ำเดือดเล็กน้อย แล้วต้มต่อไป ประมาณ 30 นาที แล้วตักใบสาบเสือออก กรองน้ำที่ได้ผ่านผ้ากรอง ได้น้ำเป็นสีเขียวอมเหลือง
  1. นำน้ำย้อมใบสาบเสือที่ผ่านการกรองแล้วขึ้นตั้งไฟจนเดือดอ่อนๆ จำนั้นจึงเติมตัวช่วยติดสี
  • ถ้าต้องการสีเหลือง ใช้ สารส้มเป็นสารช่วยติดสี
  • ถ้าต้องการสีเขียว ใช้จุนสี (CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี
  • ถ้าต้องการสีเขียวขี้ม้า ใช้สนิมเหล็ก (FeSO4) เป็นสารช่วยติดสี

 ใบสาบเสือหั่นหยาบ

 นำใบสาบเสือที่หั่นหยาบแช่น้ำ

ต้มใบสาบเสือในน้ำ ตัักใบสาบเสือออกและกรองน้ำที่ได้ผ่านผ้าขาวบาง

   ถ้าต้องการสีเหลือง ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติดสี

  ถ้าต้องการสีเขียว ใช้จุนสี (CuSO4)เป็นสารช่วยติดสี

  ถ้าต้องการสีเขียวขี้ม้า ใช้สนิมเหล็ก (FeSO4) เป็นสารช่วยติดสี

น้ำต้มของใบสาบเสือที่ใช้จุนสี (CuSO4)เป็นสารช่วยติดสี