ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP


           แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File) เรื่อง เสื่อกก : การทอและการแปรรูป (Reed Mattress : Weaving and Production Process) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอเสื่อจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ต้นกก ต้นผือ ใบเตย วิธีการย้อมสี ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของวารสารภาษาไทย เอกสารจาก Internet เอกสารการวิจัย และ กฤตภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้
การย้อม การย้อมสี การย้อมสีผ้า การย้อมสีธรรมชาติ
  • เสื่อ
  • วิธีการทอเสื่อ

 

 
 
Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A1.pdf)เรื่องของ"เสื่อ"1188 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A10.pdf)เสื่อกก2543 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A11.pdf)ปรับโฉมเสื่อกก สู่ตลาดอาเซียน514 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A13.pdf)การสานเสื่อและผลิตภัณฑ์ เสื่อใบเตยครูเต่า ของราษฎร บ้านควน ตำบลครูเต่าฯ1901 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A14.pdf)เสื่อกระจูด464 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A15.pdf)เสื่อ-ที่นอนพื้นบ้าน ภูมิปัญญาญวน สู่หัตถกรรมจักสานไทย1097 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A16.pdf)ธ.ก.ส.-อบต.บัวบาน จับมือเกษตรกรเมืองดำน้ำ หนุนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อฯ1687 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A17.pdf)งานผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก1593 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A18.pdf)ประวัติการทอเสื่อกก359 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A19.pdf)มผช. ผลิตภัณฑ์เสื่อกก636 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A2.pdf)การทำเสื่อแหย่ง911 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A20.pdf)การศึกษาเรื่องการทอเสื่อจันทบุรี11636 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A3.pdf)อุตสาหกรรมการทอเสื่อกกจันทบุรี1627 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A5.pdf)เสื่อกกบ้านแพง ลายมัดหมี่สีสันสไตล์ยุโรป1152 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A6.pdf)รายงานการสืบสวนการย้อมกก สำหรับทอเสื่อจันทบุรี2366 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A7.pdf)"กี่ทอเสื่อ" MODEL MSU.1 สิ่งประดิษฐ์เสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน1302 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A8.pdf)"เสื่อ สาด" วิถีการผลิตวัสดุธรรมชาติที่สืบทอดจากบรรพชน1341 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_A9.pdf)ทอเสื่อกก ส่งสหกรณ์ สู่อินเตอร์1070 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_B1.pdf)\'ต้นกก\' วัขรพืชริมคันนา กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อกก839 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_B2.pdf)'เสื่อกกลายมัดหมี่' ฝีมือชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ทำเงิน 'บ้านนาหม้อม้า'493 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_B3.pdf)เสื่อกก.....จันทบุรี1804 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF50/CF50_B4.pdf)เสื่อผือกันยุง ของดีเมืองอุบล1148 kB