ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง หมูยอ (Pork Sausages) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหมูยอ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - หมูยอ

Attachments:
File / URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B1).pdf)การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B2).pdf)หมูยอมังสวิรัติสูตรพริกแกง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B3).pdf)การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของแหนมและหมูยอที่ผลิตในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเท1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B4).pdf)การใช้ลูกสำรองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B5).pdf)การใช้ Omega-3-Fatty Acid ในผลิตภัณฑ์หมูยอลดไขมัน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B6).pdf)ประสิทธิผลของการให้ความรู้และวิธีการใช้วัตถุกันเสียกับผู้ประกอบการผลิตหมูยอในจัง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B7).pdf)รายงานการวิจัย เรื่องศึกษาการพัฒนาคุณภาพหมูยอ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B8).pdf)การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์หมูยอโดยใช้เทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(B9).pdf)การหาสัดส่วนที่เหมาะที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลอ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF90/CF90(D1).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหมูยอ1 kB
Download this file (CF90(A1).pdf)หมูยอก็ไม่พ้นสารกันบูด25697 kB
Download this file (CF90(A2).pdf)หมูยอ 4 รส อาชีพสร้างรายได้ของอัญชลี สงวนศัพท์ ที่เมืองสองแคว21036 kB
Download this file (CF90(A3).pdf)ผลิตภัณฑ์หมูยอ น้ำพริกสมุนไพร อาหารไทยสู่ครัวโลก24715 kB
Download this file (CF90(A4).pdf)แหนมและหมูยอกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าค้ำ งานเสริมอาชีพท่าวังผา14692 kB
Download this file (CF90(A5).pdf)หลามหมูยอภูหลวงสูตรพิเศษ 'ไหมทอง' มหัศจรรย์ผงไหมในอาหารแปรรูปเพิ่มคุณค่าทางโภช28261 kB
Download this file (CF90(A6).pdf)การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์47203 kB
Download this file (CF90(A7).pdf)หมูยอในกระบอกไม้ไผ่62063 kB
Download this file (CF90(A8).pdf)หม่ำหมูยอให้ปลอดภัยจากสารกันบูด8205 kB
Download this file (CF90(C1).pdf)หมูยอผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของไทย4225 kB
Download this file (CF90(C2).pdf)ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในหมู5901 kB
Download this file (CF90(C3).pdf)เตือนกินหมูยอระวังพิษโบทูลินัมถึงขั้นเสียชีวิตแนะนำต้มเดือดก่อนปรุง7174 kB
Download this file (CF90(C4).pdf)สแน็กหมูยอฉบับ 'อัมม่อน'13799 kB
Download this file (CF90(C5).pdf)ผลิตหมูยอนวัตกรรมใหม่7611 kB
Download this file (CF90(C6).pdf)หมูยอกล้วยน้ำว้า ไอเดียน่าสน-น่าต่อยอด14288 kB
Download this file (CF90(C7).pdf)หมูยอไทยมั่นใจไม่เป็นโรคซาลโมเนลโลซิส6092 kB
Download this file (CF90(C8).pdf)หม่ำหมูยอให้ปลอดภัยจากสารกันบูด4807 kB
Download this file (CF90(C9).pdf)อันตรายถึงชีวิต-แนะต้มก่อนกิน พบสารพิษโบทูลินัมปนเปื้อนในหมูยอ14608 kB