ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เมื่อข้อมูลสารสนเทศ เป็นดิจิทัล.... ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา จะได้ประโยชน์อย่างไร ?

พบคำตอบได้ ในงานสัมมนาฯ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

*** สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ ลงทะเบียน ฟรี!! ได้ที่ https://goo.gl/forms/vf7YkTpCIx1UioUT2
รับจำนวนจำกัดนะคะ ***