ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเป็นผู้ประกอบการประกอบธุรกิจส่วนตัว และสร้างแบรนด์ของตัวเอง รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
        หากสนใจเอกสารฉบับเต็ม ติดต่อมาที่ One Stop Service สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 0 2201 7250-56 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Scan QR Code ตามรูปด้านล่าง