ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน เชิญร่วมงานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมอาเซียนรบมือ 4IR (การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4)" วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ