Display # 
Title Hits
วส.วว. ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 52
วส.วว. เปิดทดสอบผลิตภัณฑ์ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 52
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี 47
วส. ถ่ายทอดและแนะนำแก่ บริษัท อาร์ติแฟคท์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการกระเบื้องสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 40
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันพลาสติก เข้าเยี่ยมชมและรับการถ่ายทอดความรู้การทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกปูพื้นประสานตามมาตรฐาน 54
VDOการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานมอก. 160
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 84
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการบริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด 113
ผลักดันเชิงรุก เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการด้านลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีตและลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 114
ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 102
Thursday the 7th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ