ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IMAGE งานเทศกาลนวัตกรรม INNOVATION THAILAND EXPO 2018
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำข้อมูลและบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... Read More...
IMAGE Innovation Thailand Expo 2018
            เชิญร่วมงาน Innovation Thailand Expo 2018 มุมมองใหม่ ประเทศไทยที่แตกต่าง ด้วยนวัตกรรม ครั้งแรกกับเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival)  FAIR  Innovation Fair  *  FIN ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0
  เมื่อข้อมูลสารสนเทศ เป็นดิจิทัล.... ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา จะได้ประโยชน์อย่างไร ? พบคำตอบได้ ในงานสัมมนาฯ เรื่อง... Read More...
IMAGE บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เดือนพฤษภาคม 2561
        สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2560... Read More...
IMAGE กฤตภาคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
      e-clipping เรียบเรียงโดย สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบกับข่าวสารน่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  [Download]     Read More...
IMAGE วารสาร Nature : One Year. Ten Stories.
          Nature ฉบับวันที่ 24/31 December 2015 เสนอข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ที่หน้าปก One Year. Ten Stories. Ten people who mattered this year ในคอลัมน์ 2015 The Year in Review : หัวข้อข่าว News - 12 Months of Science... Read More...
IMAGE แมกกาซีน Scientific American : World Changing Ideas 2015
           แมกกาซีนวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Scientific American ในฉบับเดือนธันวาคม ของทุกปี... Read More...
IMAGE วารสาร Science - 2015 Breakthrough of the year
        Science วารสารวิทยาศาสตร์สำคัญที่มีชื่อเสียง ของวงการวิทยาศาสตร์ ชือหนึ่ง ผลิตและเผยแพร่โดยสมาคมวิชาชีพ American Association for the Advancement of Science (AAAS)... Read More...
  

        แมกกาซีนวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Scientific American ในฉบับเดือนธันวาคม ของทุกปี ทำการรวบรวมเรื่องเรื่องราวนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่คาดว่ามีผลต่อประชาคมชาวโลก ในธีม หัวข้อ "World Changing Ideas" โดยในปี 2015 Scientific American ได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 10 เรื่อง (10 of the year's biggest advances) ดังนี้

  1. Eye-Controlled Machines
  2. Microwave Rocketry
  3. Trawling for Viruses
  4. Soft, Injectable Electronic Probe for the Brain
  5. Little Fusion
  6. Kill Switches for GMOs
  7. The Heat Vacuum
  8. Machines That Teach Themselves
  9. Slow-Motion Cameras for Chemical Reactions
  10. Seeing around Corners