โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในงานได้รวมผลงานด้านนวัตกรรม วท. เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๘ เรื่องมาจัดแสดง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงมาร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ น้ำมะเกี๋ยงพร้อมดื่ม น้ำมะเกี๋ยงหวานเข้มข้น เครื่องดื่มมะเกี๋ยงกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มธัญชาติผสมมะเกี๋ยง แยมมะเกี๋ยง เยลลี่มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแผ่นหนาแผ่นบางและแผ่นกรอบ มะเกี๋ยงแช่อิ่มมะเกี๋ยงหยี ข้าวเกียรบมะเกี๋ยงและคุกกี้มะเกี๋ยง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาจัดแสดงได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจะพัฒนารูปแบบและกรรมวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงเพิ่มเติม เพื่อนำองค์ความรู้ที่พัฒนาไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้าฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

1apr58pic3
1apr58pic1 1apr58pic2
1apr58pic4 1apr58pic5
1apr58pic6 1apr58pic7

 

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
การประชุมวิชาการ และนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 10 ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์           การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 2562 ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ...
วศ. ลงพื้นที่และเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง จังหวัดลำปาง           วศ. ได้ลงพื้นที่และเข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่าย อพ.สธ. ที่ร่วมสนองพระราชดำริในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาผักเชียงดาและพืชอนุรักษ์...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2561           วันที่ 5 เมษายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ (อพ.สธ.-วศ.) เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์...
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น           การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเนื้อหาจัดแสดง...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2560            การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ....
การเข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี)             การเข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี)  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วศ.  ได้เข้าพบ นายประสงค์ มั่นสลุง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยฯ นางสาวบุญปิยธิดา...
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน             การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  ในพื้นที่เต็นท์ D 75/1 ซึ่งมีพื้นที่การจัดแสดงขนาด 6x4 เมตรอยู่บริเวณลานกลางแจ้ง ใกล้หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก...
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559           จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 508 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
งานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ         ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในงานได้รวมผลงานด้านนวัตกรรม วท. เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๘ เรื่องมาจัดแสดง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ...
การทดสอบองค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการในพืชอนุรักษ์         กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยให้ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น มะเกี๋ยง มะตูม ลูกชิด ลูกลาน...
การประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.-วศ.)        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม มีว่าที่ร้อยตรี สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะกกรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี...