ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

บทสรุป

              ซาโปนินเป็นสารประกอบที่มีอยู่ในพืชหลากหลายชนิด  มีโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เรียกว่า อะไกลโคน (aglycone) หรือ ซาโปจินิน (sapogenins) ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชัน (functional group) แบบต่างๆ  และส่วนไกลโคน (glycone) หรือส่วนที่เป็นน้ำตาล ซึ่งอาจเป็นน้ำตาลหนึ่งหน่วยหรือมากกว่าหนึ่งหน่วยซาโป จินินเป็นสารในกลุ่มไตรเทอร์ปีนส์ (C30), สเตียรอยด์ (C27) หรือสเตียรอยด์อัลคาลอยด์ (มีอะตอมของไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้าง) จากโครงสร้างที่ซับซ้อนจึงทำให้มีคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางชีวภาพหลากหลายและมีการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์มากมาย  เช่น ในอาหาร เครื่องสำอาง การเกษตรและเภสัชกรรม  ตลาดปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการซาโปนินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นคุณภาพและปริมาณของซาโปนินในวัตถุดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัดซาโปนินจึงมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต  และการนำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก