Author Details

มีชูวาศ, เอกรัฐ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, Thailand

  • Vol 9, No 9 (2020) - Articles
    การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนและหมู่ฟังก์ชั่นของเซลลูโลสจากชานอ้อย
    Abstract  PDF