Author Details

ทองชัช, ชินวัฒน์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, Thailand

  • Vol 9, No 9 (2020) - Articles
    การตรวจสอบความใช้ได้วิธีทดสอบการแพร่กระจายโลหะหนักจากวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกเพื่อสนับสนุนการส่งออกของไทย
    Abstract  PDF