การพัฒนาระบบปรับตั้งภายในแบบอัตโนมัติพร้อมหน่วยความจำสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์

จิตตกานต์ อินเที่ยง, สมโภชน์ บุญสนิท, วิชิต ศิริโชติ

Abstract


The development of automatic internal adjustment system with memory for electronic balances

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงระบบปรับตั้งภายในแบบอัตโนมัติ (Automatic internal adjustment system) ของเครื่องชั่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้ให้มีหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อมูลประวัติการปรับตั้ง ได้แก่ เวลา อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และจำนวนครั้งที่ทำการปรับตั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ SD card ในงานวิจัยนี้จะทำการประกอบระบบตรวจวัด (Sensor) ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ และเวลา เข้ากับระบบควบคุมการทำงาน (Microcontroller)ที่มีส่วนสำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบ SD card โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยภาษา C ผ่านการเชื่อมต่อแบบ RS232 และโปรแกรมบันทึกข้อมูลการปรับตั้งลงในหน่วยความจำ เมื่ออุณหภูมิหรือเวลาเปลี่ยนแปลงระบบปรับตั้งจะทำงานและบันทึกสภาวะขณะปรับตั้งลงในหน่วยความจำ SD card จากผลการทดลองพบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ในงานวิจัยได้รับการปรับตั้งเมื่ออุณหภูมิหรือเวลาเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลสภาวะของการปรับตั้งไว้ในหน่วยความจำ SD card ได้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.